Co Cię najbardziej zaskoczyło w ciąży/macierzyństwie?

Okres ciąży i początki macierzyństwa to zupełnie nowe, wyjątkowe doświadczenie. Pełne niespodzianek zarówno tych miłych jak i takich, o których wolałybyśmy jak najszybciej zapomnieć.  To wejście w nową i nieznaną rolę wraz z towarzyszącymi jej nieznanymi zadaniami i oczekiwaniami. Bo bycie mamą to nie tylko karmienie, przewijanie, mycie, ubieranie i przytulanie. Ciąża a potem samo macierzyństwo to wzloty i upadki, radości i smutki, ale przede wszystkim nieustanne zmiany i sytuacje, na które nie da się zawczasu przygotować.

A co Was najbardziej zaskoczyło w tym czasie? Czego najmniej się spodziewałyście? Odpowiedzcie na pytanie i wygrajcie wspaniałe nagrody przygotowane przez nas i DearEco. 

Szczegóły zabawy znajdziecie na naszych profilach na facebooku i instagramie. Zapraszamy do zabawy!

 

Regulamin konkursu  „Co Cię najbardziej zaskoczyło w ciąży/macierzyństwie?”

Napisz odpowiedź na pytanie konkursowe „Co Cię najbardziej zaskoczyło w ciąży/macierzyństwie”?  i wygraj nagrody od Dear Eco i Effiki!:)

Konkurs jest dla osób lubiących sponsora nagród Dear Eco:
https://www.facebook.com/DearEcoOfficialSite/
https://www.instagram.com/dear_eco/
i Effiki:
https://www.facebook.com/effiki/
https://www.instagram.com/effiki/

Konkurs trwa do 09.08.2019 🙂

Regulamin konkursu:

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu są fanpage Dear Eco i Effiki
2. Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatorów konkursu.
3. Fundatorem nagrody w konkursie są fanpage Dear Eco i Effiki
4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu Facebook i Instagram
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 05.08.2019 do 09.08.2019 do 24:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’ów wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook lub Instagram
przestrzegające regulaminu Facebooka/Instagrama, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms / https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie fanem profili Dear Eco i Effiki na Facebooku i Instagramie i udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook/ Instagram oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych imię, nazwisko, adres IP na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’ów w.w
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook/Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
5. Użytkownicy komentujący
a) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Uczestnik konkursu musi być fanem profili Facebookowego/Instagramowego wyżej już wymienionych 
2. Uczestnik konkursu musi skomentować post konkursowy odpowiadając na pytanie konkursowe, tym samym akceptując Regulamin.
5. Konkurs przebiega następująco:
a) 05.08.2019 – 09.08.2019 do 24:00 – uczestnicy mogą komentować post
b) do 12.08.2019 Zostaną wyłonieni zwycięzcy spośród komentarzy udzielonych pod postami konkursowymi. Zwycięzcy nie są wyłonieni w drodze losowania.
5. Organizatorzy opublikują wyniki konkursu na swoich profilach;

§4 Nagrody

  1. Nagrodami w konkursie są:
  2. I miejsce – bon do wykorzystania w sklepie Dear Eco o wartości 200 zł i Effiki również o wartości 200 zł
  3. II miejsce – Śpioszki Dear Eco o wartości 129 zł i 
  4. III miejsce – Body Dear Eco o wartości 65 zł i
    2. Laureaci zobowiązani są do niezwłocznego napisania wiadomości do sponsora nagrody oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. 
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w wiadomości prywatnej organizatorom
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 10 dni od daty wpłynięcia reklamacji Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez wiadomość prywatną
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagrody oraz weryfikowania prawdziwości danych.